A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

 

VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM

Cím: 3078 Bátonyterenye, Váci Mihály utca 5.  OM azonosító: 032285

Telefonszám: 32/553-220

Faxszám: 32/553-220       

Honlap: http://www.v-m-g.hu/  

E-mail cím: titkarsag@vacim-bter.sulinet.hu   

Igazgató: Nagy Attila        

Pályaválasztási felelős: Tóth Lászlóné    

Nyílt nap: 2013. november 28. csütörtök, 8.00-11.30-ig

Általános tájékoztatás: 8.00 - 8.45

Óralátogatás a 2., 3., és 4. órában: 8.55-11.30

Csoportok esetében előzetes bejelentkezést kérünk nov.23-ig az 553-230  telefonszámon

Szülői értekezlet: 2013. november 28. 17.00 óra

 


KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK

Képzési forma

Tagozat kód

Jellemzők

Felvehető létszám

4 évfolyamos gimnáziumi képzés (jelentkezési lap útján az általános iskolában)

Jelentkezési határidő: 2014. 02. 14.

04

Emelt óraszámú angol- és német nyelv, valamint matematika

35 fő

6 évfolyamos gimnáziumi képzés (gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Felvételi Központnak)

Jelentkezési határidő: 2014. 02. 14.

06

Emelt óraszámú angol- és német nyelv, valamint matematika

30 fő

Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja (jelentkezési lap útján az általános iskolában + Pályázati adatlapok. A jelentkezést postai úton a Váci Mihály Gimnázium 3078 Bátonyterenye, Váci Mihály út 5. és a BLSzSzK Lorántffy Zsuzsanna Kollégium 3100 Salgótarján Kissomlyó út 2. részére egyaránt el kell juttatni)

A pályázatot legkésőbb 2014. február 14-ig kell postára adni.

05

A BLSzSzK Lorántffy Zsuzsanna Kollégiumban való elhelyezés kötelező.

26 fő

 

Fontos időpontok:

 

2014. 02. 14. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Felvételi Központnak.)

 

2014. 03. 12. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza az ideiglenes felvételi jegyzéket.

 

2014. 03. 17–18. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

 

2014. 03. 24. A Felvételi Központ elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek névsorát ABC sorrendben.

 

2014. 04. 25. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

 

2014. 06. 26. Beiratkozás

 

További információk a képzésekről

 

Az általános tantervű 4 évfolyamú oktatás mellett 6 évfolyamos gimnáziumi képzést folytatunk és oktatjuk az Arany János Kollégiumi Programban résztvevő tanulókat a 9. előkészítő évfolyamon.

A magyar nyelv és irodalmat, matematikát, angol és német nyelveket kiemelten kezeljük, az átlagosnál több órában tanítjuk.

Iskolánk részese a TÁMOP 3.1.4-es pályázatnak. Ezáltal nagy hangsúlyt fektetünk a kompetenciafejlesztésre, az új tanulásszervezési módszerek és az informatikai eszközök használatára. Az angol és német nyelv tanulását multimédiaterem, digitális nyelvi labor valamint idegen nyelvi forrásközpont támogatja. Csoportkeretek között van lehetőség az XClass multimédiás oktatórendszer használatára. Gimnáziumunk a megye X-Class referenciaiskolája. Délutáni foglalkozás keretében nyelvvizsga felkészítésen vehetnek részt tanulóink.

 

 

 A középszintű érettségi vizsgára való felkészítés tárgyai:


Magyar nyelv és irodalom

Történelem

Angol nyelv

Német nyelv

Matematika

Fizika

Kémia

Biológia

Földrajz

Informatika

Rajz és vizuális kultúra

Testnevelés

Társadalomismeret

Etika

Ének-zene


 

Az emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítés tárgyai:


Magyar nyelv és irodalom,

Történelem,

Matematika,

Angol nyelv,

Német nyelv,

Fizika,

BiológiaA Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja

 

A program célja, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók minél nagyobb arányban tanulhassanak tovább eredményesen érettségit adó középiskolában. A program az egyéni különbségekre alapozott nevelés kialakításának szükségességéből indul ki és elsősorban a hátránykompenzációra helyezi a hangsúlyt. Egyénre szabott fejlesztés folyik, a tanulói bemeneti mérések alapján készített egyéni fejlesztési tervek szerint. A hiányok pótlása, rendszerezés, személyiség- és csoport-fejlesztés valamint tanulás-módszertani foglalkozások segítik a középiskolai tanulmányok megalapozását. A tanulók a BLSzSzK Lorántffy Zsuzsanna Kollégiumban kerülnek elhelyezésre. A program a gimnáziumban egy éves, utána a tanulók érdeklődésüknek megfelelően folytatják tanulmányaikat gimnáziumunkban, vagy valamely másik érettségit adó középiskolában.

A jelentkezéshez pályázat benyújtása szükséges, amely tartalmaz szülői nyilatkozatot és a tanuló személyi adatlapját (www.ajkp.hu). A szükséges nyomtatványok beszerezhetőek a Váci Mihály Gimnáziumban és a BLSzSzK Lorántffy Zsuzsanna Kollégiumban és a www.ajkp.hu oldalról letölthetők.

A jelentkezést postai úton a Váci Mihály Gimnázium (3078 Bátonyterenye, Váci Mihály út 5.) és a BLSzSzK Lorántffy Zsuzsanna Kollégium (3100 Salgótarján Kissomlyó út 2.) részére egyaránt el kell juttatni. A borítékra kérjük, írják rá: Hátrányos Helyzetű Tanulók AranyJ ános Kollégiumi Programja

 

 Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételek

 

Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások

 

 

 

JOGCÍM

 

 

TANDÍJ

középfokú iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam harmadik és további alkalommal történő megismétlése;

a nem tanköteles tanulónak az iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második alkalommal történő megismétlésekor

 

 

független vizsga

 

 

kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 3,75%-a tantárgyanként

az érettségi bizonyítvány megszerzése vagy a tanulói jogviszony megszűnése után az érettségi vizsga, továbbá az adott vizsgatárgyból a tanulói jogviszony fennállása alatt az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti sikertelen érettségi vizsga második vagy további javító- és pótló vizsgája

középszintű vizsga esetén: kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 15 %-a

emelt szintű vizsga esetén: kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25 %-a

 

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

 

AZ ISKOLA NYITVA TARTÁSA

A 2013/2014. TANÉVBEN

 

(szeptember – június)

HÉTFŐ – PÉNTEK 07.00 – 16.00

 

 

(július – augusztus)

SZERDA 09.00 – 12.00


A 2013/2014-es tanév éves munkaterve

 

Nap

Felelős

Szeptember

 

 

Első tanítási nap, Tanévnyitó ünnepély

2. (8 óra)

Igazgató, Odler Bernadett és Pilmayer Júlia

Ügyelet megszervezése

2.

igazgatóhelyettes

Bemeneti mérések

3-16.

szaktanárok

Szülői értekezlet 17 óra

17.

igazgató

Diákközgyűlés

20.

Odler Bernadett

Jelentkezés OKTV tanulmányi versenyre a Váciban

20.

igazgatóhelyettes

Osztálynaplók, statisztikák elkészítése

20.

osztályfőnökök

ISK tömegsport terve

21.

Fodor Péter

Tanmenetek elkészítése

23.

szaktanárok

Osztályfőnöki munkatervek elkészítése

23.

osztályfőnökök

Központi mérés – idegen nyelv

25.

Tóth Lászlóné

Iskolai túra - Gólyaavató

26.

Fodor Péter

9. és AJKP osztályos anyakönyv elkészítése

27.

Cziczka Zsanett, Kanyó Tiborné

Előzetes jelentkezés érettségi vizsgára

27.

11-12-es osztályfőnökök

AJKP, kollégiummal közös munkaterv elkészítése

28.

AJKP programfelelős

OKTV jelentkezések az OH felé

27.

igazgatóhelyettes

középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározása

30-ig

 

Október

 

 

Zenei világnap

1.

Odler Bernadett

Megemlékezés az aradi vértanukról

4.

Zsibói Gergely

Felvételi tájékoztató elkészítése

4.

igazgatóhelyettes

Állatok Világnapja

4.

Pilmayer Júlia

Pályaválasztási kiállítás

7-9.

igazgató helyettes

Magyar Diáksport Napja

11.

Fodor Péter

AJKP szülői értekezlet

11.

Kanyó Tiborné

Iskolai statisztika elkészítése

15.

igazgató

Tagozatkódok megküldése

15.

igazgató

Iskolai kirándulás - Felvidék

17.

Zsibói Gergely

Október 23-i ünnep (kedd) 1-3. óra rövidítve 4. órától rendes tanítás

22.

Cziczka Zsanett

Az ált. isk. értesítése a volt 8-os tanulók ered (9.,10 é.) KIR-ben

25.

igazgatóhelyettes

Utolsó tanítási nap

25.

 

November

 

 

Őszi szünet

okt.28-nov. 03.

 

Első tanítási nap

4.

 

Színházi előadás – Budapest

 

Maksó Sándorné

Kiállítás

 

Zsibói Gergely

Filharmónia koncertsorozat 1. előadása

25.

Odler Bernadett

Projekt 1. témahét

11-15.

Tóth Lászlóné

Váci Napok előkészítése

15.

igazgatóhelyettes

Nevelési értekezlet-továbbképzés

15-17.

igazgató

Kompetenciaméréshez adatok küldése az OH-nak

22.

Horváth Bernadett

Szülői értekezlet ált. isk. tanulók szülei részére

28.

igazgató

Nyílt tanítási napok általános iskolások és szüleik részére (BEMUTATÓ ÓRÁK)

28.

igazgató helyettes

December

 

 

Értesítés lehetséges bukásokról

9.

osztályfőnökök

AJKP szülői értekezlet

 

Kanyó Tiborné

Váci Napok versenyei

2-18.

szaktanárok

Szalagavató próba – Főpróba

16-17.

12.-es osztályfőnökök

Szalagavató

20.

12.-es osztályfőnökök

Utolsó nap , Váci Napok Zárása – Gála-műsor, eredményhirdetés

21.

igazgatóhelyettes

Téli szünet

dec.-23-jan. 3.

 

Január

 

 

Első tanítási nap

6.

 

Projekt 2. 3 hetet meghaladó (Életmód)

6-31.

Pilmayer Júlia

Első félév vége, Osztályozó értekezlet, (értesítés az eredményről 01.24-ig)

16.

Igazgató

Magyar kultúra napja

22.

Zsibói Gergely

Érettségi jegyzők kijelölése

24.

igazgató

Félévi értesítő osztásának határnapja

24.

osztályfőnökök

Belső vizsga – írásbeli (magyar, matematika., történelem, angol nyelv, német nyelv)

27-30.

igazgatóhelyettes

Félévi értekezlet

28.

Igazgató

Sítábor

Febr. 03-07.

Forgács Péter

Február

 

 

Filharmónia koncertsorozat előadása

4.

Odler Bernadett

AJTP értesíti a felvételizőket (AJKP-ba átvétel lehetősége)

6.

igazgatóhelyettes

Diákközgyűlés

12.

Odler Bernadett

Középfokú iskolákba  való jelentkezés határideje

14.

Kanyó Tiborné

Érettségi jelentkezési lapok beadási határideje

15.

12-es oszt.f. + jegyzők

Felsőfokú felvételi jelentkezés határideje

15.

12-es osztályfőnökök

Megemlékezés a kommunizmus áldozatairól

25.

Horváth Bernadett

Március

 

 

Nőnap

8.

 

Az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása

12.

igazgatóhelyettes

Március 15. megemlékezés (csütörtök)

14.

Zsibói Gergely

A Felvételi Központ elküldi a jelentkezettek névsorát

24.

igazgatóhelyettes

Április

 

 

Diáknap

1.

Odler Bernadett

Tanulók fittségi felmérése

április 2- május  27. között

Forgács Péter

Projekt 3. Tanulói laptop

2-16.

Tóth Lászlóné

Filharmónia koncertsorozat előadása

3.

Odler Bernadett

Roma kultúra napja (péntek)

4.

Heinczingerné Koncz Zs.

A végleges felvételi jegyzék megküldése a Felvételi Központnak

8.

igazgató

Költészet napja

11.

Cziczka Zsanett

Megemlékezés a holokausztról

16.

Horváth Bernadett

Fogadóóra és szülői értekezlet (12. évf.)

16.

osztályfőnökök

Utolsó tanítási nap

16.

 

Tavaszi szünet

április 17 –22.

 

Első tanítási nap

23.

 

Föld napja vetélkedő (hétfő)

22.

Pilmayer Júlia

Nevelési értekezlet

23.

igazgató

A jelentkezők és az ált. isk. értesítése a felvételről

25.

igazgatóhelyettes

A leendő 11-12. évf. „ fakultáció”-választás

26.

igazgatóhelyettes

Ballagási próba

28.

12.-s osztályfőnökök

12. évf. osztályozó értekezlete (utolsó tanítási nap a végzősöknek)

30.

igazgató

Ballagás

30. 10 óra

igazgató

Május

 

 

Bizonyítványok, törzslapok megírása, összeolvasása

2.

12-es osztályfőnökök

Rendkívüli felvételi eljárás kiírása

4-16.

igazgató

Érettségi szünet alsóbb évfolyamosoknak

5-7.

igazgató

Írásbeli érettségi vizsgák:

5-26.

igazgató

- magyar nyelv és irodalom

5. (8 óra)

 

- matematika

6. (8 óra

 

- történelem

7. (8 óra)

 

- angol nyelv

8. (8 óra)

 

- német nyelv

9. (8 óra)

 

- biológia

14. (8 óra)

 

- kémia

15. (8 óra)

 

- földrajz

15. (14 óra)

 

- informatika

16. (8 óra)

 

- fizika

19. (8 óra)

 

- filozófia

21. (14 óra)

 

Értesítés lehetséges bukásokról

14.

osztályfőnökök

Leendő 11.-12. évf.-ok „fakt”.-ra jelentk. véglegesítése

19.

igazgatóhelyettes

Osztálykirándulások

23.

osztályfőnökök

Projekt 4. „Az emberi tevékenység hatásai”

8-30.

Pilmayer Júlia

Kompetencia-mérés

28. (szerda)

Horváth Bernadett

Érettségi írásbeli dolgozatok javítási határideje

29.

igazgatóhelyettes


Június

 

 

Írásbeli megtekintése

3.

igazgatóhelyettes

Nemzeti összetartozás napja

4.

Zsibói Gergely

Írásbeli dolgozatok küldése

11.

igazgatóhelyettes

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga

5-13.

 

Jegyek lezárása

11.

szaktanárok

Osztályozó értekezlet

12.

igazgató

Utolsó tanítási nap

13.

 

Bizonyítványok, törzslapok megírása, összeolvasása

16.

osztályfőnökök

Tanévzáró ünnepély

17. (9 óra)

igazgatóhelyettes

Szóbeli érettségi vizsgák:

16-27.

 

- 12.a osztály

18-19.

Tóth Lászlóné

- 12.b osztály

23-24.

Nagy Attila

Javító vizsgák tantárgyi témaköreinek leadása

20.

szaktanárok

Beiratkozás

26.

igazgatóhelyettes

Tanévzáró értekezlet

30. (9 óra)

igazgató

Július

 

 

Érettségi iratok küldése (15 napon belül)

4., 10.

jegyzők

Augusztus

 

 

Tanárok jelentkezése, alakuló értekezlet

21.

Igazgató

 

 

 

Javítóvizsgák

22., 25.

(8 óra)

igazgatóhelyettes

Tanévnyitó értekezlet

26.

igazgató

 

 

A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége

 

 

 

SZAKKÉPZETTSÉG, VÉGZETTSÉG

 

 

FELADATKÖR

1.

gépszerelő – géplakatos

 

karbantartó

2.

mérlegképes könyvelő, építőipari képesített kalkulátor

gazdasági ügyintéző

3.

mérlegképes könyvelő

iskolatitkár, adminisztrátor

4

vendéglátóipari eladó

 

takarító

5.

multimédia-fejlesztő, műszergyártó- és karbantartó, szoftverüzemeltető

oktatástechnikus, rendszergazda

6.

érettségi

 

takarítóA betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége


 

MUNKAKÖR

VÉGZETTSÉG, SZAKKÉPZETTSÉG

1.

- magyar nyelv és irodalom, filozófia, média tanára

magyar nyelv és irodalom, filozófia tanára

2.

- tánc- és dráma tanára

 

tánc- és drámapedagógia

3.

- testnevelés tanára

testnevelő tanár, sportszervező, - menedzser

4.

- biológia, fizika

 

biológia-fizika szakos tanár, biológia szakos középiskolai tanár, mikrobiológus

5.

- angoltanár,

- patrónus

 

angol szakos nyelvtanár, magyar-orosz szakos általános iskolai tanár, könyvtáros,

6.

- etika,

- filozófia

- történelem tanára

történész, történelem szakos tanár

7.

- ének-zene tanára

 

ének-zene szakos tanár

8.

- kémia tanára,

matematika tanára

 

matematika - kémia szakos középiskolai tanár

9.

- némettanár,

- társadalomismeret tanára

- patrónus

német szakos nyelvtanár, történelem szakos általános iskolai tanár

10.

- angoltanár

 

angol szakos középiskolai tanár

11.

- informatikatanár

informatika szakos középiskolai tanár

12.

- földrajz tanára

földrajz és testnevelés szakos középiskolai tanár

13.

- némettanár

 

német nyelvtanár, kommunikációs szakember

14.

- rajztanár

 

rajz szakos általános iskolai tanár

15.

- magyar nyelv és irodalom tanára

magyar nyelv és irodalom tanára

16.

- informatikatanár, könyvtárostanár

informatikus könyvtáros

17.

- kémia, matematika, természetismeret tanára

 

matematika - kémia szakos tanár,

18.

- magyar nyelv és irodalom tanára

magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár


 


Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

 

 

 

A 2010. évi országos kompetenciamérés adatai

 

 

 

Tanulók száma

 

Telephely megnevezése és címe

Képzési forma

Évfolyam

Összesen

A jelentésben szereplők

Matematika

Szövegértés

 

Váci Mihály Gimnázium (3078 Bátonyterenye, Váci Mihály u. 5.)

4 évfolyamos gimnázium

10

29

25

1534

1540

6 évfolyamos gimnázium

8

24

21

1434

1509

6 évfolyamos gimnázium

10

26

22

1635

1735

 

A 2011. évi országos kompetenciamérés adatai

 

 

 

Tanulók száma

 

Telephely megnevezése és címe

Képzési forma

Évfolyam

Összesen

A jelentésben szereplők

Matematika

Szövegértés

 

Váci Mihály Gimnázium (3078 Bátonyterenye, Váci Mihály u. 5.)

4 évfolyamos gimnázium

10

25

19

1588

1553

6 évfolyamos gimnázium

10

23

19

1607

1587

 

A 2012. évi országos kompetenciamérés adatai

 

 

 

Tanulók száma

 

Telephely megnevezése és címe

Képzési forma

Évfolyam

Összesen

A jelentésben szereplők

Matematika

Szövegértés

 

Váci Mihály Gimnázium (3078 Bátonyterenye, Váci Mihály u. 5.)

4 évfolyamos gimnázium

10

46

38

1522

1536

 

 

 

A 2013. évi országos kompetenciamérés adatai

 

 

 

Tanulók száma

 

Telephely megnevezése és címe

Képzési forma

Évfolyam

Összesen

A jelentésben szereplők

Matematika

Szövegértés

 

Váci Mihály Gimnázium (3078 Bátonyterenye, Váci Mihály u. 5.)

4 évfolyamos gimnázium

10

19

18

1486

1483

 

 

 


 

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

 

 

 

2010/2011

 

2011/2012

Osztályok

Évismétlésre utasított

Kimaradt

Évismétlésre utasított

Kimaradt

9. előkészítő AJKP

0

 

0

 

9.A

4

 

-

 

9.B

10

 

10

 

10.A

0

 

-

 

10.B

5

 

5

 

11.A

0

 

0

 

11.B

0

 

3

 

12.A

1

 

1

 

12.B

1

 

0

 

 

 

 

2012/2013

Osztályok

Évismétlésre utasított

Kimaradt

9. előkészítő AJKP

0

 

9.B

2

6

10.B

1

3

11.A

1

0

11.B

1

0

12.A

0

0

12.B

0

0

 


Az érettségi vizsgák átlageredményei

 

 2009/2010. tanév május-június

Kimutatás a vizsgaidőszakban elért emelt és középszintű érettségi vizsgaeredményekről vizsgatárgyanként

 

Váci Mihály Gimnázium

(3078 Bátonyterenye, Váci Mihály u. 5.)

érettségi vizsgatárgy

szint

jelentkezők száma

százalékos átlag

osztályzat átlag

angol nyelv

közép

26

53 %

3.31

biológia

közép

9

40 %

2.67

filozófia

közép

1

46 %

3.00

fizika

közép

1

66 %

4.00

informatika

közép

7

34 %

2.29

kémia

közép

1

55 %

3.00

magyar nyelv és irodalom

közép

39

40 %

2.64

matematika

közép

39

30 %

2.26

német nyelv

közép

17

45 %

2.82

testnevelés

közép

4

63 %

3.75

történelem

emelt

1

46 %

3.00

történelem

közép

38

57 %

3.45

 

 


 

2010/2011. tanév május-június

Kimutatás a vizsgaidőszakban elért emelt és középszintű érettségi vizsgaeredményekről vizsgatárgyanként

 

 

 

Váci Mihály Gimnázium

(3078 Bátonyterenye, Váci Mihály u. 5.)

érettségi vizsgatárgy

szint

jelentkezők száma

százalékos átlag

osztályzat átlag

angol nyelv

emelt

1

48 %

4.00

angol nyelv

közép

25

44 %

2.88

biológia

közép

8

39 %

2.62

filozófia

közép

5

59 %

3.60

fizika

közép

1

50 %

3.00

földrajz

közép

1

17 %

1.00

informatika

közép

9

46 %

3.00

magyar nyelv és irodalom

közép

36

46 %

3.03

matematika

közép

36

29 %

2.19

német nyelv

közép

9

38 %

2.67

testnevelés

közép

6

68 %

3.83

történelem

közép

36

60 %

3.58

 

 

 


Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

 

Tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelmények

 

Vizsgák fajtái

Vizsga követelménye

Féléves osztályozó vizsga

 

Év végi osztályozó vizsga

 

Előrehozott érettségire jogosító osztályozó vizsga

Az adott tantárgy hátralévő évfolyamainak anyaga

Különbözeti vizsga

 

Javító vizsga

 

Érettségi vizsga

 

 

 

Tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

 

Vizsgák fajtái

Vizsga  ideje

Féléves osztályozó vizsga

első félév végéig

Év végi osztályozó vizsga

június

Előrehozott érettségire jogosító osztályozó vizsga

április

Különbözeti vizsga

az aktuális tanév végéig

Javító vizsga

augusztus utolsó két hete

Érettségi vizsga

A vonatkozó jogszabály szerint

 

 


Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

 

OSZTÁLY

LÉTSZÁM

2011/2012.

osztályok száma: 8

LÉTSZÁM

2012/2013. 

osztályok száma: 7

LÉTSZÁM

2013/2014. 

osztályok száma: 6

9. előkészítő – AJKP

25

19

22

9.B

29

30

29

10.A

24

-

-

10.B

26

18

16

11.A

21

18

-

11.B

20

22

20

12.A

27

22

18

12.B

23

17

17