KÖZZÉTÉTELI LISTA

 

Az iskola nyitvatartása

 

szeptember – június    HÉTFŐ – PÉNTEK 07.30 – 16.00 óra

 

július – augusztus       SZERDA 09.00 – 12.00 óra

 

Felvételi

Felvételi vizsgát nem szervezünk. A jelentkezések elbírálása a tanulmányi eredmények alapján történik.

 

Nógrád Megyei Váci Mihály Gimnázium

képzési forma

tagozatkód

jellemzők

felvehető létszám

gimnázium

04

4 évfolyamos

34 fő

gimnázium

05

5 évfolyamos Arany János Kollégiumi Program

26 fő

 

 

Beiratkozás: 2017. június 22. csütörtök 10-15 óráig az iskola épületében mindkét képzési típus esetében.

 

Díjfizetési kötelezettség

 

jogcím

díjtétel

tandíj

középfokú iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam harmadik és további alkalommal történő megismétlése estén;

a nem tanköteles tanulónak az iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második alkalommal történő megismétlésekor fizetendő

158600 Ft/tanév

 

szociális helyzet alapján tandíjkedvezmény igényelhető jövedelemigazolással

független vizsga

tanuló kérheti a független vizsgabizottság kijelölését

tantárgyanként 3940 Ft

érettségi vizsga

az érettségi bizonyítvány megszerzése vagy a tanulói jogviszony megszűnése után az érettségi vizsga, továbbá az adott vizsgatárgyból a tanulói jogviszony fennállása alatt az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti sikertelen érettségi vizsga második vagy további javító- és pótló vizsgája

középszintű érettségi esetén 17000 Ft

 

emeltszintű érettségi esetén

28000 Ft

 

 

 


 

Pedagógusok munkaköre, iskolai végzettsége

 

létszám

MUNKAKÖR

VÉGZETTSÉG, SZAKKÉPZETTSÉG

1

 magyar nyelv és irodalom, filozófia tanára

magyar nyelv és irodalom, filozófia szakos középiskolai tanár

1

magyar nyelv és irodalom tanára

magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

1

tánc- és dráma tanára

tánc- és drámapedagógus

1

testnevelés tanára

testnevelő tanár

1

matematika és testnevelés tanára

matematika szakos középiskolai tanár, testnevelő tanár

1

biológia, fizika tanára

biológia-fizika szakos középiskolai tanár

2

 angoltanár

angol szakos nyelvtanár

2

 történelem tanára

történelem szakos középiskolai tanár

1

ének-zene tanára

ének-zene szakos tanár

1

kémia, matematika tanára

matematika - kémia szakos középiskolai tanár

1

némettanár, társadalomismeret tanára,

német szakos nyelvtanár, történelem szakos általános iskolai tanár

1

némettanár

német nyelvtanár

1

 informatika tanára, rendszergazda

informatika szakos középiskolai tanár

1

földrajz tanára

földrajz szakos középiskolai tanár

1

rajztanár

rajz szakos általános iskolai tanár

1

könyvtáros tanár

informatikus könyvtáros

 

A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, végzettsége

 

létszám

szakképzettség, végzettség

feladatkör

1

gépszerelő – géplakatos

karbantartó

1

érettségi

gazdasági ügyintéző

1

mérlegképes könyvelő

iskolatitkár

2

nyolc általános

takarító

 

Országos mérés, értékelés

 

2015. évi kompetenciamérés eredménye

10. évfolyam

szövegértés

1535

matematika

1498

 

Iskolai osztályok száma és létszáma

 

osztály

létszám

2016/2017. 

osztályok száma: 5

9. előkészítő – AJKP

18

9.B

23

10.B

20

11.B

19

12.B

23

 

Le-és kimaradás, évfolyamismétlés

 

 

2016.

Osztályok

Évismétlésre utasított

Kimaradt

9. előkészítő AJKP

0

0

9.B

5

0

10.B

2

11

11.B

0

10

12.B

0

2

 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

 

Vizsgák fajtái

Vizsga követelménye

Vizsga  ideje

Féléves osztályozó vizsga

adott félév tantárgyi követelményei a helyi tanterv alapján

félévzárás előtt 2 héttel

Év végi osztályozó vizsga

adott félév tantárgyi követelményei a helyi tanterv alapján

tanévzárás előtt 2 héttel

Előrehozott érettségire jogosító osztályozó vizsga

az adott tantárgy hátralévő évfolyamainak anyaga

április utolsó hete

Különbözeti vizsga

iskolaváltás esetén a korábban nem tanult tantárgy teljes évi tananyagából

legkésőbb az aktuális tanév végéig

Javító vizsga

az adott tanév anyaga a tantárgyból

augusztus utolsó két hete

Érettségi vizsga

négy évfolyam anyagából

a vonatkozó jogszabály szerint

 

Érettségi eredmények

 

Érettségi eredmények 2016. május-júniusi vizsgaidőszak

Tantárgy

Eredmények

Angol nyelv

3

Biológia

3,25

Fizika

3

Informatika

2,33

Magyar nyelv és irodalom

3,27

Matematika

2

Német nyelv

3

Rajz és vizuális kultúra

3,5

Társadalomismeret

5

Testnevelés

1

Történelem

3,1

 

 

A tanév fontos eseményei

 

Nap

Felelős

Szeptember

 

 

Első tanítási nap, Tanévnyitó ünnepély

1. (8 óra)

Igazgató

Tanmenetek elkészítése

1.

szaktanárok

Ügyelet megszervezése

2.

igazgatóhelyettes

Bemeneti mérések

1-9.

szaktanárok

Munkaközösségi értekezletek

1-9.

Cziczka Zsanett, Horváthné Tajti Ágnes

Előzetes jelentkezés érettségi vizsgára

9.

11-12-es osztályfőnökök

ISK tömegsport terve

9.

Bartus Róbert

Továbbtanulási tájékoztató 11. osztály

1-9.

Horváthné Tajti Ágnes

AJKP erdei iskola – Mátrakeresztes

10-11.

Bartus Róbert, Pilmayer Júlia

Útravaló pályázat

1-12.

Tóth Zoltán Zénó

Szülői értekezlet és fogadó óra

12.

igazgató, osztályfőnökök

Diákközgyűlés

14.

Pilmayer Júlia

„Jó tanuló, jó sportoló” díj feltételeinek kidolgozása

15.

Bartus Róbert, Tóth Zoltán Zénó

Osztályfőnöki munkatervek elkészítése

16.

osztályfőnökök

Testnevelés felmentések leadási határideje

16.

osztályfőnökök

Iskolai túra – Gólyaavató

Fenyvespuszta

21.

Pilmayer Júlia

Munkaértekezlet

 28.

igazgató

Magyar Diáksport Napja

30.

Bartus Róbert, Tóth Zoltán Zénó

AJKP, kollégiummal közös munkaterv elkészítése

30.

Odler Bernadett

„Jó tanuló, jó sportoló” díj ismertetése a diákok számára

30

osztályfőnökök

középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározása

30-ig

igazgató

„Kutatók éjszakája”

30.

Horváthné Tajti Ágnes

9. és AJKP osztályos anyakönyv elkészítése

30.

Bartus Róbert, Pilmayer Júlia

Honlap megújítása

30.

tantestület

 

 

 

Október

 

 

Állatok Világnapja

4.

Pilmayer Júlia

Megemlékezés az aradi vértanukról

6.

10.B + osztályfőnök

Felvételi tájékoztató elkészítése

7.

igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösségvezetők

Pályaválasztási kiállítás

 

igazgatóhelyettes

Október 31-e helyett munkanap

(hétfői órarend)

15. (szombat)

 

Tagozatkódok megküldése, felvételi tájékoztató nyilvánosságra hozása az iskolai honlapon

20.

igazgató

AJKP szülői értekezlet

 

Bartus Róbert, Odler Bernadett

Iskolai statisztika elkészítése

 

igazgató

Október 23-i ünnep

21.

11.B + osztályfőnök

Munkaértekezlet

26.

igazgató

Utolsó tanítási nap

28. (péntek)

 

Az ált. isk. értesítése a volt 8-os tanulók ered (9.,10 é.) KIR-ben

 

igazgató

AJKP-s tanulók tájékoztatása a középfokú felvételi eljárásról

28.

Bartus Róbert, Odler Bernadett

 

 

 

November

 

 

Őszi szünet

2-4.

 

Első tanítási nap

7. (hétfő)

 

Színházi előadás – Budapest

 

Cziczka Zsanett

Kiállítás

 

Horváthné Tajti Ágnes

Filharmónia koncertsorozat 1. előadása

 

Odler Bernadett

Váci Napok előkészítése

18.

Tóth Zoltán Zénó

Nevelési értekezlet

 

igazgató

Kompetenciaméréshez adatok küldése az OH-nak

25.

Kanyó Tiborné

Nyílt tanítási napok általános iskolások és szüleik részére (BEMUTATÓ ÓRÁK)

 

igazgatóhelyettes

Szülői értekezlet ált. isk. tanulók szülei részére

 

igazgató

Munkaértekezlet

30.

igazgató

 

 

 

December

 

 

Érettségi témakörök leadási határideje

1.

érettségiztető szaktanárok, igazgatóhelyettes

Közösségi foglalkozások

6.

Odler Bernadett

Honvédelmi tájékoztató 17 éven felülieknek

 

igazgató

Értesítés lehetséges bukásokról

9.

osztályfőnökök

AJKP szülői értekezlet

 

Bartus Róbert

Váci Napok versenyei

 

Tóth Zoltán Zénó

Szalagavató próba – Főpróba

 

12.-es osztályfőnök

Utolsó nap, Váci Napok Zárása – Gála-műsor, eredményhirdetés

21. (szerda)

igazgató, igazgatóhelyettes

Szalagavató

21.

12.-es osztályfőnök

Téli szünet

dec. 22-jan. 2.

 

 

 

 

Január

 

 

Első tanítási nap

3. (kedd)

 

Munkaértekezlet

 4.

igazgató

NETFIT felmérés megszervezése

jan. 9-ápr. 30.

Tóth Zoltán Zénó, Bartus Róbert

Szakmai ellenőrzés IKSZ-hez kacsolódóan

jan. 2- márc. 31.

igazgató, Horváth Bernadett, 9-12-es osztályfőnökök

Belső vizsga – írásbeli (magyar, matematika., történelem, angol nyelv, német nyelv)

9-12.

igazgatóhelyettes

Általános felvételi eljárás kezdete

21.

 

Első félév vége, Osztályozó értekezlet

20.

Igazgató

Magyar kultúra napja

20.

Veresné Bolcsó Bernadett

Érettségi jegyző kijelölése

20.

igazgató

Munkaértekezlet

 25.

igazgató

Félévi értesítő osztásának határnapja

27.

osztályfőnökök

Félévi értekezlet

30.

Igazgató

 

 

 

Február

 

 

AJTP értesíti a felvételizőket (AJKP-ba átvétel lehetősége)

 

igazgatóhelyettes

Diákközgyűlés

 

Pilmayer Júlia

Középfokú iskolákba való jelentkezés határideje

15.

Bartus Róbert, Odler Bernadett

Érettségi jelentkezési lapok beadási határideje

15.

12-es oszt.f. + jegyző

Felsőfokú felvételi jelentkezés határideje

15.

12-es osztályfőnök

Filharmónia koncertsorozat előadása

 

Odler Bernadett

Sítábor

 

Bartus Róbert, Odler Bernadett

Munkaértekezlet

 23.

igazgató

Megemlékezés a kommunizmus áldozatairól

24.

Veresné Bolcsó Bernadett, Nagy Tibor

 

 

 

Március

 

 

Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete

6-10.

Horváth Bernadett

Nőnap

8.

 

A felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása

10.

igazgató

Március 15. megemlékezés

14.

12.B + osztályfőnök

Tanulói adatlapok módosítási lehetősége

16-17.

Bartus Róbert, Odler Bernadett

A Hivatal elküldi a jelentkezettek névsorát

23.

 

Munkaértekezlet

 29.

igazgató

 

 

 

Április

 

 

Diáknap

3. ?

 

A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.

4.

 

Az ideiglenes felvételi jegyzék megküldése OH-nak

7.

igazgató

Roma kultúra napja

7.

AJKP + Odler Bernadett

Költészet napja

11.

Cziczka Zsanett

Megemlékezés a holokausztról

12.

Horváth Bernadett

Utolsó tanítási nap

12.(szerda)

 

Tavaszi szünet

13-18.

 

Első tanítási nap

19. (szerda)

 

Az egyeztetett felvételi jegyzéket

19.

 

Filharmónia koncertsorozat előadása

 

Odler Bernadett

Fogadó óra és szülői értekezlet (12. évf.)

20.

ofő-k és szaktanárok

Föld napja vetélkedő

21.

Pilmayer Júlia

Osztályozó vizsga, különbözeti vizsgák

25-27.

igazgatóhelyettes

A leendő 11-12. évf. „ fakultáció”-választás

26.

igazgatóhelyettes

A jelentkezők és az ált. isk. értesítése a felvételről

26.

igazgatóhelyettes

Nevelési értekezlet

 

igazgató

Munkaértekezlet

 26.

igazgató

 

 

 

Május

 

 

Ballagási próba

2.

12.-s osztályfőnök

12. évf. osztályozó értekezlete (utolsó tanítási nap a végzősöknek)

4.

igazgató

Bizonyítványok, törzslapok megírása, összeolvasása

5.

12-es osztályfőnök

Ballagás

5.

igazgató

Rendkívüli felvételi eljárás kiírása

máj. 2-aug. 31.

igazgató

Érettségi szünet alsóbb évfolyamosoknak

8-10.

igazgató

Írásbeli érettségi vizsgák:

 

 

- magyar nyelv és irodalom

8. (8 óra

 

- matematika

9. (8 óra)

 

- történelem

10. (8 óra)

 

- angol nyelv

11. (8 óra)

 

- német nyelv

12. (8 óra)

 

- informatika

15. (8 óra)

 

- biológia

16. (8 óra)

 

- földrajz

19. (14 óra)

 

Értesítés lehetséges bukásokról

20.

osztályfőnökök

Leendő 11.-12. évf.-ok „fakt”-ra jelentkezés

20.

10-11-es osztályfőnökök

Osztálykirándulások

 

 

Kompetencia-mérés

24. (szerda)

Kanyó Tiborné

Munkaértekezlet

 24.

igazgató

Érettségi írásbeli dolgozatok javítási határideje

31.

érettségiztető szaktanárok

 

 

 


Június

 

 

NETFIT eredmények feltöltése

1.

Tóth Zoltán Zénó, Bartus Róbert

Írásbeli megtekintése

 

 

Nemzeti összetartozás napja

2.

9.B + osztályfőnök

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga

8-15.

 

Írásbeli dolgozatok küldése

 

igazgató, jegyző

Jegyek lezárása

14.

 

Osztályozó értekezlet

14.

igazgató

Utolsó tanítási nap

15.

 

Bizonyítványok, törzslapok megírása, összeolvasása

20.

osztályfőnökök

Tanévzáró ünnepély

21. (szerda)

Tóth Lászlóné

Beiratkozás

22.

igazgató

Szóbeli érettségi – 12.B

26-28.

jegyző

Érettségi iratok küldése elektronikusan (5 napon belül)

 

jegyző

Javító vizsgák, különbözeti vizsgák tantárgyi témaköreinek leadása

29.

igazgatóhelyettes

Tanévzáró értekezlet

30.

igazgató

 

 

 

Július

 

 

Érettségi iratok küldése (15 napon belül)

 

jegyző

 

 

 

Augusztus

 

 

Tanárok jelentkezése, alakuló értekezlet

21.

igazgató

Javítóvizsgák, különbözeti vizsgák

24-25.

igazgatóhelyettes

Tanévnyitó értekezlet

29.

igazgató

 

 

 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai