Társadalmi Megújulás Operaív Program
"Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben"

"A sikeres munkaerőpiaci alkalmazkodáshoz szükséges az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és a kompetencia alapú oktatás elterjesztése.
Kompetencia alatt az ismeretek, képességek, attitűdök és a megszerzett tudás sikeres alkalmazásának együttesét értjük, amelyet a gyermek minden helyzetben eredményesen, hatékonyan alkalmaz.
Ennek érdekében a pályázat a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését célozza meg, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését, a rendszerben meglévő szelektív hatások mérséklésével, valamint az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével.
Az infrastrukturális fejlesztéseket összekapcsolja a szükséges szakmai (tartalmi, módszertani) fejlesztésekkel annak érdekében, hogy azok egymás hatásait erősítve, komplex módon járuljanak hozzá az oktatás minőségének javulásához."


A pályázatba bevont tanulócsoportjaink és kompetenciaterületeik:

   Tanulócsoport                    Kompetenciaterület

    8.a                                      szövegértés-szövegalkotás
    9.előkészítő (AJKP)             matematika-logika
    9.a                                      matematika-logika,
                                               (félévtől) idegennyelvi német,
    9.b                                      matematika-logika
    10.a                                    szociális-életviteli- és környezeti,
                                               matematika-logika
    10.b                                    szövegértés-szövegalkotás,
                                               (félévig) idegennyelvi német,
                                               szociális-életviteli- és környezeti


Projektindító nap (bővebben...)

Kompetencia alapú oktatás képekben (bővebben...)
(8.a, ajkp, 9.a, 9.b, 10.a, 10.b osztályokban)

Projektek: